2109336162 Ευρυδάμαντος 18, Νεος Κόσμος politispt@yahoo.gr
Search Close
hero image

Ειδικό φυσικοθεραπευτηριο για παιδιά
Φυσικοθεραπευτήριο παιδιών Νέος Κόσμος Αθήνα
_____

ΕΙΔΙΚΟ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ

 

Στα πλαίσια της πολύπλευρης υποστήριξης που παρέχουμε στους μαθητές μας, στο Κέντρο μας λειτουργεί Ειδικό Παιδαγωγικό τμήμα.

Στόχος του Ειδικού Παιδαγωγικού είναι η μαθησιακή υποστήριξη του παιδιού και η γνωστική του ανάπτυξη.

Σε ένα κατάλληλα διαμορφωμένο περιβάλλον που ευνοεί τη μαθησιακή διαδικασία και την ανάπτυξη της παιδαγωγικής σχέσης, το παιδί υποβοηθάται ώστε να καλύψει τους μαθησιακούς στόχους που τίθενται σε συνεργασία με το υπόλοιπο θεραπευτικό προσωπικό και την οικογένειά του.

 

Στη διάθεση του παιδιού βρίσκονται σύγχρονα εποπτικά μέσα, εκπαιδευτικό λογισμικό και κατάλληλα εκπαιδευτικά εργαλεία που παρέχουν τα αναγκαία ερεθίσματα για τη γνωστική του ανάπτυξη. Τα προγράμματα και οι στόχοι αξιολογούνται σε συνεχή βάση ώστε να βρίσκονται πάντα σε άμεση ανταπόκριση με τις ανάγκες των παιδιών.