2109336162 Ευρυδάμαντος 18, Νεος Κόσμος politispt@yahoo.gr
Search Close
hero image

Ειδικό φυσικοθεραπευτηριο για παιδιά
Φυσικοθεραπευτήριο παιδιών Νέος Κόσμος Αθήνα
_____

ΑΙΣΘΗΤΗΡΙΑΚΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ

 

Αισθητηριακή ολοκλήρωση (Α.Ο.) είναι η διαδικασία με την οποία τα άτομα μπορούν να καταγράφουν, να ρυθμίζουν και να διακρίνουν τις αισθητηριακές πληροφορίες που λαμβάνουν και μέσω του αισθητηριακού συστήματος να χρήσιμες, προσαρμοστικές συμπεριφορές σε απόκριση προς το (Ayres 1976). Δηλαδή η αισθητηριακή ολοκλήρωση είναι μια διαδικασία νευρολογική, που το αισθητηριακό σύστημα ( τμήμα του νευρικού συστήματος) οργανώνει τα (αισθητηριακά) ερεθίσματα από το σώμα και το περιβάλλον, ώστε τα άτομα να αναπτύσσουν προσαρμοστικές συμπεριφορές (δηλ. γνωστικές, πρακτικές και κοινωνικές δεξιότητες), που τα διευκολύνουν να λειτουργούν ομαλά στην καθημερινή ζωή.
 

Τα ερεθίσματα αυτά λαμβάνονται με τις πέντε αισθήσεις (αφή, όραση, ακοή, γεύση και όσφρηση). Λαμβάνονται επίσης από το αιθουσαίο και το ιδιοδεκτικό σύστημα και από την ενδοδεκτικότητα (που αφορά την ευαισθησία ως προς τα εσωτερικά ερεθίσματα).


Αναλυτικότερα:
Η αφή θέτει τις βάσεις για την γνώση και την εξερεύνηση, για την συναισθηματική και νευρολογική ανάπτυξη.
Η όραση (οπτική αντίληψη) είναι υπεύθυνη για την αναγνώριση των αντικειμένων, την αντίληψη του τρισδιάστατου χώρου, την ανάπτυξη οπτικοκινητικών δεξιοτήτων, την ισορροπία.
Η ακοή (ακουστική επεξεργασία) είναι υπεύθυνη για την εντόπιση, αναγνώριση και διάκριση των διαφόρων ήχων, τον προσανατολισμό.
Η γεύση σχετίζεται με την διάκριση των τροφών και συμβάλλει στην σίτιση και στην ομιλία.
Το αιθουσαίο σύστημα (βρίσκεται στο έσωους) είναι υπεύθυνο για την διατήρηση της ισορροπίας και στέλνει συνεχώς πληροφορίες στον εγκέφαλο για την θέση της κεφαλής και του σώματος.
Το ιδιοδεκτικό σύστημα ( με υποδοχείς κυρίως σε μύες, συνδέσμους και αρθρώσεις), συμβάλλει στην σωματογνωσία, στην αντίληψη της μυϊκής δύναμης, της ταχύτητας, του κινητικού προγραμματισμού.

 

Η αισθητηριακή ολοκλήρωση περιγράφει την ομαλή αισθητηριακή λειτουργία και συνδέεται άμεσα με την κινητική, την γνωστική, την συναισθηματική και την κοινωνική ανάπτυξη του κάθε ατόμου.

Επίσης, καθορίζει την μορφή των αισθητηριακών διαταραχών (προβλήματα ρύθμισης, διάκρισης, αμφίπλευρου κινητικού συντονισμού, διαταραχές πράξης) και τα προγράμματα αισθητηριακής παρέμβασης με την χρήση τεχνικών αισθητηριακής ολοκλήρωσης (π.χ. αιωρούμενος εξοπλισμός, ρολλά, μπάλες, πλατφόρμες ισορροπίας κ.ά.)