2109336162 Ευρυδάμαντος 18, Νεος Κόσμος politispt@yahoo.gr

Εκπαίδευση

Εκπαίδευση

ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗ ΓΙΑ ΟΡΘΟΣΤΑΤΗΣΗ ΚΑΙ ΒΑΔΙΣΗ ΩΣ ΜΕΡΟΣ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
 

Οι γονείς εναγωνίως αναμένουν την στιγμή που το μωρό τους θα κάνει τα πρώτα του ανεξάρτητα βήματα. Αυτή η αγωνία είναι μεγαλύτερη στους γονείς των παιδιών με κινητικές δυσκολίες κι απαιτείται η προσοχή του φυσικοθεραπευτή.
Όμως ελοχεύουν κίνδυνοι ωθώντας ένα βρέφος προς την ανεξαρτησία όταν δεν είναι κινητικά έτοιμο. Όταν η ισορροπία κατά την ορθοστάτηση και βάδιση αποτελούν την μέγιστη προτεραιότητα ενός θεραπευτικού προγράμματος, η ποιότητα της σωστής στάσης του σώματος θυσιάζεται ως ένα βαθμό.
Τα πρώιμα στάδια της ορθοστάτησης και της βάδισης συνδέονται με την βάση στήριξης και τις συμμετρικές θέσεις τιυ σώματος. Οι συμμετρικές αρχικές θέσεις σώματος επιτυγχάνονται σε χαμηλώτερα επίπεδα κι είναι επομένως σημαντικό να μην δουλεύονται αποκλειστικά η όρθια θέση και η βάδιση, αλλά να συνεχίζονται οι διευκολύνσεις για την έκλυση πιο ώριμων αντιδράσεων στάσης, όπως η αξονική στροφή και η διαφοροποίηση των κινητικών προτύπων, σε θέσεις όπου δεν διαταράσσεται η ισορροπία του βρέφους.

 

ΑΡΧΕΣ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ-ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Οι στόχοι του θεραπευτικού προγράμματος είναι η ανατροφοδότηση του βρέφους που εμφανίζει στοιχεία διαταραχής του Κεντρικού Νευρικού Συστήματος, με εμπειρίες φυσιολογικών στασικών και κινητικών προτύπων. Σημαντική προτεραιότητα σε όλες τις δραστηριότητες αποτελεί η ποιότητα των κινητικών προτύπων.
Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην σωστή στασική ευθυγράμμιση και στην καλή συναρμογή των κινητικών προτύπων της κεφαλής και της ωμικής ζώνης, που πρέπει να επιτευχθούν προκειμένου να υπάρξουν καλά συντονισμένες κινήσεις σε ολόκληρο το σώμα.
Οι ίδιες δραστηριότητες δεν είναι εφαρμόσιμες σε κάθε βρέφος. Θα πρέπει να προσαρμόζονται σε κάθε περίπτωση και οι εκλυόμενες αντιδράσεις να αναλύονται με προσοχή. Επί πλέον το πρόγραμμα θα πρέπει να τροφοδοτεί το βρέφος με μια μεγάλη ποικιλία αισθητικοκινητικών εμπειριών.
Ακόμη, νέες δραστηριότητες θα σχεδιάζονται με στοιχεία που προέρχονται από την γνώση και ανάλυση της φυσιολογικής κινητικότητας.

 

Η θεραπεία που προσφέρεται στα βρέφη με βλαβες του ΚΝΣ, είναι σε μια έντονη ανάπτυξη κι εξέλιξη. Αυτό αποτελεί μια μεγάλη πρόκληση για τους ειδικούς που αποτελούν την θεραπευτική ομάδα.

 

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ. Early Diagnosis and Therapy in Cerebral Palsy, Marcel Dekker, INC.
Μετάφραση : Αλεξάνδρα Κολέτα, φυσικοθεραρεύτρια S.I

Πίσω