2109336162 Ευρυδάμαντος 18, Νεος Κόσμος politispt@yahoo.gr

Κατανάλωση ενέργειας

Κατανάλωση ενέργειας

 

Κατανάλωση ενέργειας

Κατανάλωση ενέργειας κατά την βάδιση σε παιδιά με υπερτονία κάτω άκρων.
Τα παιδιά με υπερτονία κάτω άκρων παρουσιάζουν σπαστικότητα και διάχυτη απώλεια του ελέγχου της κίνησης στα κάτω άκρα, σε βαθμό που εξαρτάται από την βαρύτητα της βλάβης.

 

Στο συγκεκριμένο άρθρο -Campell and Bell- αξιολογήθηκαν 35 παιδιά ηλικίας 5 ως 17 ετών, με υπερτονία κάτω άκρων. Ισσοροπιστικες αντιδράσεις στην όρθια θέση ήταν παρούσες σε 6 παιδιά, αδύναμες σε 17 κι απούσες σε 12.
6 παιδιά φορούσαν κνημοποδικους κηδεμόνες στα δύο πόδια, 6 φορούσαν στο 1 πόδι. 14 παιδιά χρησιμοποιούσαν βοηθήματα βάδισης.
Η μέση ταχύτητα ήταν 40 μέτρα/λεπτό, 57% της ταχύτητας που σημειώνεται σε παιδιά κι εφήβους τυπικής ανάπτυξης.

 

Ο μέσος όρος της κατανάλωσης ενέργειας ήταν υψηλότερος από τον φυσιολογικό κι εκφράστηκε με αυξημένους καρδιακους παλμούς, 145) λεπτό, κατανάλωση οξυγόνου 18,6ml/kg/λεπτό, και 0,72ml/kg/μέτρο.
 

Οι τιμές που έχουν σημειωθεί σε παιδιά κι εφήβους με φυσιολογική κίνηση σε ότι αφορά τους παραπάνω παράγοντες είναι οι ακόλουθες:
-.ταχύτητα 70-73μ/λεπτό,
-κατανάλωση οξυγόνου 15,3ml/kg/λεπτό στα παιδιά, 12.9 ml/kg/λεπτό στους εφήβους.
- κατανάλωση οξυγόνου ανά κιλό βάρους ανά μέτρο 0,22 ml/kg/μέτρο στα παιδιά, 0,18 ml/kg/μέτρο στους εφήβους.

 

Στα παιδιά με φυσιολογική κίνηση, η κατανάλωση ενέργειας που απαιτείται για το περπάτημα για κάθε κιλό βάρους, μειώνεται καθώς το παιδί μεγαλώνει.
Το αντίθετο φαίνεται να συμβαίνει σε παιδιά με υπερτονία κάτω άκρων.
Η κλινική αυτή παρατήρηση έχει ιδιαίτερη σημασία καθώς το παιδί με υπερτονία κάτω άκρων αισθάνεται κούραση και έχει ανάγκη από συχνές ανάπαυλες.
Καθώς μεγαλώνουν φαίνεται ότι προτιμούν να βαδίζουν λιγότερο και να προτιμούν την μετακίνηση με βοήθημα ή με αναπηρικό αμαξίδιο όταν οι αποστάσεις είναι πιο μεγάλες.

 

 

Βιβλιογραφία
- Clinics in Physical Therapy. Gait in rehabilitation. Gary L. Smidt.

Πίσω